INTEGRITETSPOLICY

 

Den 25 maj 2018 trädde Dataskyddsförordningen i kraft
vilket ställer fler krav på hur vi som företag hanterar personuppgifter i vårt arbete. 


För att möta förändringarna har Bo och Bygg Service AB arbetat fram följande dokument.